Svenskt lagspråk i Finland Slaf – Ruotsinkielinen lakikieli

I handboken Svenskt lagspråk i Finland, Slaf, redogörs det för hur lagar och andra författningar kommer till samt för viktiga källor och hjälpmedel vid översättning från finska till svenska. Slaf behandlar också språkriktighetsfrågor och skrivregler samt modernisering av ålderdomliga ord och fraser. Därtill innehåller boken förteckningar över bl.a. myndigheter och EU-institutioner samt en finsk-svensk ordlista med både klassiska fallgropar och nyord som är svåra att hitta i andra källor. Slaf tar också upp bl.a. terminologiska och lagtekniska frågor, hänvisningsteknik, rubriker och standardfraser i propositioner samt författningars ingresser ur översättarperspektiv

Rights

Use and reproduction:

No license. The provisions of the German Copyright Act (UrhG) apply.

Please note that individual components of the publication may be subject to other licensing or copyright conditions.

Cite

Citation style:
Could not load citation form.