Svenskt lagspråk i Finland Slaf – Ruotsinkielinen lakikieli

I handboken Svenskt lagspråk i Finland, Slaf, redogörs det för hur lagar och andra författningar kommer till samt för viktiga källor och hjälpmedel vid översättning från finska till svenska. Slaf behandlar också språkriktighetsfrågor och skrivregler samt modernisering av ålderdomliga ord och fraser. Därtill innehåller boken förteckningar över bl.a. myndigheter och EU-institutioner samt en finsk-svensk ordlista med både klassiska fallgropar och nyord som är svåra att hitta i andra källor. Slaf tar också upp bl.a. terminologiska och lagtekniska frågor, hänvisningsteknik, rubriker och standardfraser i propositioner samt författningars ingresser ur översättarperspektiv

Cite

Citation style:

Svenskt lagspråk i Finland Slaf – Ruotsinkielinen lakikieli. Helsinki 2016. Valtioneuvoston kanslia.

Could not load citation form. Default citation form is displayed.

Rights

Use and reproduction:No Creative Commons License - The german copyright act (UrhG) appliesPlease note that individual components of the publication may be subject to other licensing or copyright conditions.

Export